گیف های آموزشی

آموزش ریاضی
قضیه فیثاغورث 2 قضیه فیثاغورث 4 قضیه فشار یا ساندویچ برای یک گیاه گوشت خوار قضیه فیثاغورث 1 بهترین سطح شیب دار امواج سینوسی با اشکال هندسی پشت و رو شدن یک حلقه Torus با یک سوراخ رسم تصویر دوبعدی با استفاده از جملات بسط فوریه  
بیشتر

چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت…

 تخصص مریم میرزاخانی چه بود و او چرا مهم‌ترین جایزه ریاضی جهان را از آن خود کرد برای اینکه بدانیم چرا پروفسور میرزاخانی جایزه فیلدز را گرفت، باید کمی اطلاعات هندسی دوره دبیرستانی را بیاد بیاوریم. ! قول می دهیم سراغ فرمول ها نرویم. اول از هندسه اقلیدوسی شروع کنیم. چون این دقیقا چیزیست که در دبستان و دبیرستان یاد می‌گیریم. داستان از آنجا شروع شد که در بازه‌ای از زمان تعداد قضیه ها و قانونها و قواعد ریاضی خیلی زیاد شده بود و مسلماً همه با هم ربط داشتند. ولی یک سری قواعدی هم بودند که اصولاً قابل...
بیشتر