گیف های آموزشی

قضیه فیثاغورث ۲

قضیه فیثاغورث ۴

قضیه فشار یا ساندویچ برای یک گیاه گوشت خوار

قضیه فیثاغورث ۱

بهترین سطح شیب دار

امواج سینوسی با اشکال هندسی

پشت و رو شدن یک حلقه Torus با یک سوراخ

رسم تصویر دوبعدی با استفاده از جملات بسط فوریه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.