گیف های آموزشی

قضیه فیثاغورث 2

قضیه فیثاغورث 4

قضیه فشار یا ساندویچ برای یک گیاه گوشت خوار

قضیه فیثاغورث 1

بهترین سطح شیب دار

امواج سینوسی با اشکال هندسی

پشت و رو شدن یک حلقه Torus با یک سوراخ

رسم تصویر دوبعدی با استفاده از جملات بسط فوریه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.